O společnosti

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

je pokračovatelkou tradic sahajících do prvopočátků ultrazvukové diagnostiky v České republice.

Přihlásit do společnosti se můžete zde (klikni zde)

Již v roce 1972 byla založena při České gynekologické a porodnické společnosti komise UZ diagnostiky,  která sdružila tehdy nemnohé české odborníky, zabývající se novou diagnostickou disciplínou. Tato pracovní skupina byla od počátku velmi aktivní a komise se v r. 1974 změnila na samostatnou sekci ČGPS. V současnosti se stal význam ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii již zcela nezastupitelným. Také počet specialistů, zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou v porodnictví a gynekologii stoupl natolik, že v roce 2011 vznikla jako pokračovatelka tradic předchozích uskupení Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.

Zcela symbolicky se stal jedním ze zakládajících členů ČSUPG prof. Evžen Čech, který stál již při zrodu komise v roce 1972. Dokument zakládající schůze komise klikni zde

Společnost podporuje

rozvoj zobrazovacích metod v oblasti porodnictví a gynekologie
víceoborovou propojenost s

  • dětskou kardiologií
  • magnetickou rezonancí

využívání ultrazvuku v porodnictví a gynekologii
výměnu informací a výzkumu a vzdělání v oblasti ultrazvuku a souvisejících zobrazovacích metodách v porodnictví a gynekologii
vzdálávání mladých lékařů
publikační a vědeckovýzkumnou  činnost
spolupráci s národními společnostmi

spolupráci s mezinárodními společnostmi

prosazování principů uvedených organizací v oblasti gynekologie a využití v oblasti porodnictví a gynekologie

Společnost hájí a zastupuje odborné zájmy oboru. Ve spolupráci s příslušnými odbornými institucemi se podílí na specializované výchově a expertní činnosti v oboru gynekologie a porodnictví. Účastní se činnosti profesních komor a jiných odborných organizací.

Společnost podporuje rozvoj mezinárodních styků a organizaci mezinárodních symposií a kongresů v oboru ultrazvukové diagnostiky v  porodnictví a gynekologie.

Výbor

Prof. MUDr.  Pavel Calda, CSc. – předseda
MUDr. Daniela Fischerová, PhD. – místopředsedkyně
MUDr. Miroslav Břešťák – vědecký sekretář

Výkonný tajemník

Petra Dvořáková

Revizní komise

MUDr. Eduard Kulovaný, CSc. – předseda
MUDr. David Čutka
prim. MUDr. Aleš Dlouhý

Komise – pracovní skupiny

Prenatální ultrazvuková diagnostika

MUDr. Miroslav Břešťák
MUDr. David Čutka
MUDr. Hana Belošovičová, PhD.
MUDr. Erik Dosedla
MUDr. Karel Hodík, Ph.D.
MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
MUDr. Ivana Špálová, CSc.
MUDr. Radovan Vlk, CSc.
MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.

Ultrazvuk a zobrazovací metody v gynekologii

MUDr. Fischerová Daniela PhD.
Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.
MUDr. Karel Řežábek, CSc.
Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
MUDr. Kamil Švabík, PhD.
MUDr. Andrea Burgetová

Prenatální kardiologie

Doc. MUDr. Jan Marek, PhD, FESC
MUDr. Viktor Tomek
Doc. MUDr. Jaroslav Homola, CSc.

Prenatální magnetická rezonance

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

Komise pro invazivní metody a prenatální terapii

MUDr. Karel Hodík, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Ekonomická komise

MUDr. Karel Hodík, CSc.

Regionální zástupci

Hlavní město Praha
Středočeský
MUDr. Jaroslav Tůma Jihočeský
MUDr. Bořivoj Mejchar Plzeňský
Karlovarský
MUDr.Vratislav Plzák Ústecký
MUDr.Martin Šrámek Liberecký
MUDr. Aleš Dlouhý Královéhradecký
Pardubický
MUDr. Roman Pešout Vysočina
Jihomoravský
Doc.MUDr. Ishraq Dhaifalah, PhD. Olomoucký
MUDr. Petr Polák, CSc. Zlínský
MUDr. Jiří Bošota Moravskoslezský

Výbor pro udělování Sonkovy ceny

Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
MUDr. Miroslav Břešťák
MUDr. Daniela Fischerová, PhD.
MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.
prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc. +

Sonkova cena za rok 2014 vypsána, termín k zaslání do soutěže je do 30.5.2015, více informací klikni zde

Čechova cena pro lékaře do 35 let

Cena prof. Čecha pro lékaře do 35 let za rok 2014 vypsána, termín k zaslání do soutěže je do 30.5.2015, více informací klikni zde

Časopis

oficiálním časopisem společnosti je Aktuální gynekologie a porodnictví,  www.actualgyn.com