Certifikace Fetal Medicine Foundation (UK-Londýn)

FMF certifikace- informace a návody

Skríning v prvním trimestru musí provádět sonografisté, kteří jsou dostatečně proškoleni (mají tzv. certifikaci FMF) a jejichž kvalita práce je plynule auditována (kontrolována). K tomuto procesu je využívána nezávislá mezinárodní certifikační autorita – Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně, která tuto činnost poskytuje všem sonografistům na světě, kteří o to požádají a zdarma. Smyslem auditu je zajistit reprodukovatelnost (spolehlivost) ultrazvukových měření a také spolehlivost stanovení rizik těhotenských komplikací, dle metodiky FMF. Pouze u auditovaných sonografistů lze zaručit, že jejich výsledky jsou spolehlivé a že od nich lze očekávat publikované výsledky, na kterých je tato metodika postavena.

Aktuální seznam auditovaných sonografistů v ČR dle metodky FMF Londýn (klikni zde)

seznam_audit_1_trimestr_srpen2016

Seznam sonografistů auditovaných (kontrolovaných) k měření šíjového ztluštění u plodu (srpen 2016)