Vzdělávání a kurzy

 

Webinář je zdarma online pro registrované.


Dovolujeme si Vás pozvat na webinář:  

Téma:                   TĚHOTENSTVI A INFEKCE COVID-19

Termín:                17. dubna 2020  od 16:00 do 17:00 hodin

Adresa:                 www.gynpor.online

Seminář je pro přihlášené lékaře zdarma.

Úvodní slovo

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti JEP

Současný stav – epidemiologie, prevence, diagnostika a terapie.

prof. MUDr. Ladislav Machala, CSc., Infekcní klinika Na Bulovce, Praha

Jak interpretovat čísla a statistiky kolem COVID-19 infekce.

MUDr. Martin Hynek, Gennet Praha

Co zatím víme o COVID-19 infekci ve vztahu k těhotenství.

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., Centrum fetální medicíny, VFN a 1. LF UK Praha

Registrovat se můžete hned a stejně tak pro připojení k přímému přenosu zadejte následující internetovou adresu: www.gynpor.online

Během vysílání můžete zasílat dotazy přednášejícím.

 

Pořadatel a odborný garant: CSUPG CLS JEP

 

Partnerem webináře je firma: Roche Diagnostics.cz

 


Praktický ultrazvukový kurz, středa 12. prosince 2018, Apolinář, Praha  (kód 63415)

Program
1. Ultrazvukové známky časného intra a extrauterinního těhotenství
2. Diagnostika a postup u těhotenství neznámé lokalizace
3. Posouzení fyziologie a patologie plodového vejce
4. Diagnostika vícečetného těhotenství a zejména stanovení chorionicity
5. Biometrie plodu, datování těhotenství, proporcionalita růstu
6. Zobrazení jednotlivých částí plodu a jeho orgánů, rozpoznání příznaků onemocnění plodu, vývojových poruch a malformací v období 18. až 22. týdne těhotenství
7. Posouzení lokalizace a dynamiky uložení placenty, posouzení struktury placenty jako příčiny krvácení (abrupce, placenta praevia)
8. Posouzení množství plodové vody v průběhu celého těhotenství
9. Provedení cervikometrie
10. Posouzení dělohy v puerperiu, vyloučení reziduí

Přihlášky klikni zde

 

Pages: 1 2 3 4 5 6