Certifikát ČSUPG ČLS JEP I. stupně – opravňuje k provádění základní ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví.