O společnosti

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

je pokračovatelkou tradic sahajících do prvopočátků ultrazvukové diagnostiky v České republice.

Přihlásit do společnosti se můžete zde (klikni zde)

Již v roce 1972 byla založena při České gynekologické a porodnické společnosti komise UZ diagnostiky,  která sdružila tehdy nemnohé české odborníky, zabývající se novou diagnostickou disciplínou. Tato pracovní skupina byla od počátku velmi aktivní a komise se v r. 1974 změnila na samostatnou sekci ČGPS. V současnosti se stal význam ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii již zcela nezastupitelným. Také počet specialistů, zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou v porodnictví a gynekologii stoupl natolik, že v roce 2011 vznikla jako pokračovatelka tradic předchozích uskupení Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.

Zcela symbolicky se stal jedním ze zakládajících členů ČSUPG prof. Evžen Čech, který stál již při zrodu komise v roce 1972. Dokument zakládající schůze komise klikni zde

Společnost podporuje

rozvoj zobrazovacích metod v oblasti porodnictví a gynekologie
víceoborovou propojenost s

  • dětskou kardiologií
  • magnetickou rezonancí

využívání ultrazvuku v porodnictví a gynekologii
výměnu informací a výzkumu a vzdělání v oblasti ultrazvuku a souvisejících zobrazovacích metodách v porodnictví a gynekologii
vzdálávání mladých lékařů
publikační a vědeckovýzkumnou  činnost
spolupráci s národními společnostmi

spolupráci s mezinárodními společnostmi

prosazování principů uvedených organizací v oblasti gynekologie a využití v oblasti porodnictví a gynekologie

Společnost hájí a zastupuje odborné zájmy oboru. Ve spolupráci s příslušnými odbornými institucemi se podílí na specializované výchově a expertní činnosti v oboru gynekologie a porodnictví. Účastní se činnosti profesních komor a jiných odborných organizací.

Společnost podporuje rozvoj mezinárodních styků a organizaci mezinárodních symposií a kongresů v oboru ultrazvukové diagnostiky v  porodnictví a gynekologie.

Výbor

Prof. MUDr.  Pavel Calda, CSc. – předseda
Doc. MUDr. Daniela Fischerová, PhD. – místopředsedkyně
MUDr. Miroslav Břešťák – vědecký sekretář

Výkonný tajemník

Petra Dvořáková

Revizní komise

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. – předsedkyně
as. MUDr. Karel Hodík, CSc.
Prof. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Komise – pracovní skupiny

Prenatální ultrazvuková diagnostika

MUDr. Miroslav Břešťák – předseda
MUDr. Ladislav Bečvář
MUDr. David Čutka
MUDr. Hana Belošovičová, PhD.
MUDr. Erik Dosedla
MUDr. Karel Hodík, Ph.D.
MUDr. Adam Hudec
MUDr. Lukáš Hruban
MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.
MUDr. David Matura
MUDr. Šárka Pavková
MUDr. Petr Polák, CSc.
MUDr. Poustka Jiří
MUDr. Martina Pražáková (Švecová)
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
MUDr. Ivana Špálová, CSc.
MUDr. Radovan Vlk, CSc.
MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.

Ultrazvuk a zobrazovací metody v gynekologii

Doc. MUDr. Fischerová Daniela PhD. -předsedkyně
Doc. MUDr. Andrea Burgetová, PhD. MBA
MUDr. Peter Feldmár
MUDr. Filip Fruhauf, PhD.
MUDr. Romana Gerychová
MUDr. Karel Řežábek, CSc.
Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
MUDr. Helena Neumannová
MUDr. Kamil Švabík, PhD.
Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Prenatální kardiologie

Doc. MUDr. Jan Marek, PhD, FESC
MUDr. Viktor Tomek
Doc. MUDr. Jaroslav Homola, CSc.

Prenatální magnetická rezonance

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
MUDr. Martin Kočí

Komise pro invazivní metody a prenatální terapii

MUDr. Karel Hodík, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
MUDr. Pavel Vlašín

Ekonomická komise

MUDr. Karel Hodík, CSc.

Regionální zástupci

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. Hlavní město Praha
MUDr. Aleš Toman Středočeský
MUDr. Jaroslav Tůma Jihočeský
MUDr. Bořivoj Mejchar Plzeňský
  Karlovarský
MUDr.Vratislav Plzák
MUDr. Pavel Gerych
Ústecký
MUDr.Martin Šrámek Liberecký
MUDr. Aleš Dlouhý Královéhradecký
MUDr. Zuzana Kokrdová Pardubický
MUDr. Roman Pešout Vysočina
MUDr. Romana Gerychová
MUDr. Šárka Pavková
Jihomoravský
Doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, PhD. Olomoucký
MUDr. Milan Kovalčík Zlínský
MUDr. Jiří Bošota
MUDr. David Matura
Moravskoslezský

Výbor pro udělování Sonkovy a Čechovy  ceny

Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
MUDr. Miroslav Břešťák
MUDr. Daniela Fischerová, PhD.
MUDr. Eduard Kulovaný, CSc.
prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc. + (in memoriam, zakládající člen)

 

Sonkova cena

za nejlepší publikaci s ultrazvukovou tématikou v předchozím kalendářním roce

 

Čechova cena

pro lékaře do 35 let –  za nejlepší publikaci s ultrazvukovou tématikou v předchozím kalendářním roce

 

Časopis

oficiálním časopisem společnosti je Aktuální gynekologie a porodnictví,  www.actualgyn.com