Certifikát ČSUPG ČLS JEP III. stupně – opravňuje k provádění konziliární ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví.

držitel je školitelem ČSUPG ČLS JEP s nejvyšší kvalifikací, konečným řešitelem nejsložitějších případů a konziliářem s celostátní působilostí a mezinárodním uznáním.

Jméno a PřijmeníPlatnost do
MUDr. Miroslav Břešťák 04.06.2024
Prof. MUDr. Pavel Calda CSc.16.03.2027
MUDr. Daniela Fischerová, PhD.04.06.2024

 

Certifikát III. stupně  k provádění konziliární (expertní) ultrazvukové diagnostiky v porodnictví

Jméno a PřijmeníPlatnost do
MUDr. Erik Dosedla 04.06.2024

 

Certifikát III. stupně k provádění konziliární (expertní) ultrazvukové diagnostiky v onkogynekologii

 

Certifikát III. stupně k provádění konziliární (expertní) ultrazvukové diagnostiky v urogynekologii