Přihláška za řádného člena České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Přihláška za řádného člena České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Registrace do ČLS JEP (cls.cz)

Klikněte na tento odkaz, který Vás přesměruje na přihlašovací stránku ČLS JEP.

Při výběru společnosti napište:

1380 – Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii

Pole SEKCE ani SPOLKY LÉKAŘŮ nevyplňujte (netýká se přihlášky do naší společnosti 1380)

Vaše přihláška bude projednána na příští schůzi výboru společnosti, která se koná 4x ročně.