Konference

Celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí.

Téma: ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

V tomto roce se  opět setkáme v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 17. – 19. září 2015

 Program konference klikni zde

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akreditována je také u České konfederace porodních asistentek.

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG). Naší společnost a tuto konferenci přijedou osobně podpořit významní zahraniční hosté. Budeme moci vyslechnout souhrnné referáty nejen vynikajících světových kapacit z oblasti ultrazvukové diagnostiky. Program konference bude rozdělen na část edukační a vědecko – výzkumnou. Každý účastník by měl mít možnost načerpat co nejvíce nových poznatků, prodiskutovat osobně to, co ho nejvíce zajímá a dozvědět se o novinkách a směrech, kam náš obor směřuje. Konference by měla být přínosem pro každodenní ultrazvukovou praxi. Součástí konference bude tradičně kurz k získání certifikace CSUPG.


VISUS KURZ – s významnou programovou inovací

Dvoudenní kurz 2015 – Ultrazvuková 2D/3D/4D diagnostika v gynekologické ambulanci. (koncept VISUS)

Program klikni zde

IAMU – International Academy of Medical Ultrasound , Praha, pátek 29.- sobota 30. května 2015

Jazyk kurzu: čeština  Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví, ČLE JEP

Garant kurzu:    Prof. Dr. Pavel CALDA, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Číslo akreditace:0004/16/2006, Číslo akce: 39759

Ohodnocení: (Počet kreditů) 12


 

Mezinárodní NIPT workshop – klinické úvahy a směry dalšího vývoje.

International NIPT Workshop – Clinical Considerations and Future Directions.

Datum:    March, 7, 2015

Místo konání: Praha, Hotel Boscolo
Čas:    8:30 – 13:00 hrs

Přihlášky, klikni zde (do 1. února 2015 pro členy ČSUPG ČLS JEP zdarma)

NIPT historie a souvislosti; Porovnání technologií/přehled současných možností testování; NIPT v populaci s nízkým rizikem, NIPT v populuaci s vysokým rizikem; využití NIPT v běžné praxi;  NIPT v diagnostice mikrodelečních syndromů: lze integrovat do klinické praxe? Výběr laboratoře: v místě nebo možno je výhodnější zasílání vzorků do zahraničí? Nezdařené NIPT  analýzy – příčiny. Diskuze o začlenění NIPT do rutinní praxe: situace v regionu . Budoucnost a další využití technik nebuněčné DNA technologie (cfDNA).

Přednášející:  prof. Pavel Calda, Dr. Gyula R.Nagy, Christin Coffeen, Vance Vanier

sponsored by Illumina

 


 

Celostátní konference gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou s mezinárodní účastí.

Téma: ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

V tomto roce se setkáme v Olomouci v novém hotelu Clarion ve dnech 25. – 27. září 2014

 Program konference klikni zde

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akreditována je také u České konfederace porodních asistentek.

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG). Naší společnost a tuto konferenci přijedou osobně podpořit významní zahraniční hosté. Budeme moci vyslechnout souhrnné referáty nejen vynikajících světových kapacit z oblasti ultrazvukové diagnostiky. Program konference bude rozdělen na část edukační a vědecko – výzkumnou. Každý účastník by měl mít možnost načerpat co nejvíce nových poznatků, prodiskutovat osobně to, co ho nejvíce zajímá a dozvědět se o novinkách a směrech, kam náš obor směřuje. Konference by měla být přínosem pro každodenní ultrazvukovou praxi. Součástí konference bude tradičně kurz k získání certifikace CSUPG.

  • Demografické a perinatologické souvislosti péče o těhotnou
  • Ultrazvuková diagnostika
  • Předčasný porod a odtok plodové vody
  • Prenatální diagnostika
  • Ultrazvuková a laboratorní diagnostika fetoplacentárních patologií
  • Screening v I. Trimestru a neinvazivní prenatální screening z mateřské krve
  • Intrauterinní intervence

Pages: 1 2 3 4 5 6