Konference

 14. konference fetální medicíny s mezinárodní účastí

Pátek 10. ledna 2014
Kongresový sál nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Přihlášky a program klikni zde

  • Demografické a perinatologické souvislosti péče o těhotnou
  • Ultrazvuková diagnostika
  • Předčasný porod a odtok plodové vody
  • Prenatální diagnostika
  • Ultrazvuková a laboratorní diagnostika fetoplacentárních patologií
  • Screening v i. Trimestru a neinvazivní prenatální screening z mateřské krve
  • Intrauterinní intervence

 

Pages: 1 2 3 4 5 6