Přednášky z konference Fetální mediíny, Praha, 2015 (v pdf)

15. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Pátek 9. ledna 2015Kongresový sál nemocnice Na Homolce, Praha 5

Garant konference: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Obsah přednášek je chráněn autorským právem (c). Jakékoliv použití informací, vyobrazení, grafů či tabulek z těchto prezentací bez souhlasu autora není dovoleno. Stejně tak není dovoleno jakkoliv obsah těchto prezentací pozměnovat. Porušení autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací.

PŘEDNÁŠKY V PLNÉM ZNĚNÍ
Pro zobrazení prezentace klikni na příslušnou přednášku (soubory v pdf –Adobe Reader)
Využití a zneužití statistických metod v biomedicíně. Martin Hynek (Gennet, Praha).
Perinatální epidemiologie. Petr Velebil (Ústav pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí)
Vznik obličejových rozštěpů a jejich klasifikace. Jan E. Jirásek (Ústav pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí)
Prospektivní studie screeningu preeklampsie v 11.-13. gestačním týdnu a možnosti diagnostiky a prevence. Sergiu Leahomschi, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, Gyn.-por.klinika VFN a 1.LF UK, Praha)
Postupy ke zlepšení růstu plodu v děloze (přehled studií na zvířatech i na lidech a krátky popis aktualni EU-studie EVERREST. Karel Maršál (Universita Lund, Švédsko)
Prvotrimestrální skrínink cirkulujících placentárně specifických microRNA – predikce pozdějšího výskytu gestační hypertenze. Ilona Hromadníková, Kateřina Kotlabová, Lucie Hympánová, Jindřich Doucha, Ladislav Krofta (Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3. LF UK a Ústav pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí)
I. Trimestrální screening preeklampsie. Lucie Hympánová, Jiří Vojtěch, Lubomír Hašlík,Ladislav Krofta, Jaroslav Feyereisl (Ústav pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí)
Placentální a mateřská stresová odpověď u těhotenských komplikací (gestační hypertenze, preeklampsie a fetální růstová retardace) prostřednictvím monitoringu hladin mRNA proteinů tepelného šoku. Ilona Hromadníková, Lenka Dvořáková, Kateřina Kotlabová, Lucie Hympánová, Jindřich Doucha, Ladislav Krofta (Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3. LF UK a Ústav pro péči o matku a dítě, Praha– Podolí)
Dědičné nádorové syndromy s možnou manifestací prenatálně. Pavlína Plevová, Dagmar Grečmalová (Odd. lék. genetiky, Fakultní nemocnice Ostrava)
Kongenitálna leukémia bez Downovho syndrómu. Erik Dosedla, Pavel Calda (Gyn.- pôr. klinika LF UPJŠ, 1.súkromná nemocnica Košice-Šaca, a.s., Gyn.-por.klinika VFN a 1.LF UK, Praha)
Vrozené chromozomové aberace v ČR v období 1994 – 2013. Vladimír Gregor, Antonín Šípek (Odd. lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha )
Prenatální diagnostika Downova syndromu v ČR. Jsou rozdíly podle věku těhotné? Antonín Šípek*, Vladimír Gregor*, Antonín Šípek jr.**, Ondřej Vencálek*** (*Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, **Ústav obecné biologie a genetiky 3. LF UK, Praha, ***Univerzita Palackého, Olomouc)
NIPT z pohľadu klinického genetika. Melišová, K., Ondrejčák, M., Kleskeň, P.(Oddelenie klinickej genetiky Novapharm s.r.o. Bratislava)
Význam vyšetření array CGH v prenatální diagnostice. Miroslav Fišer, Martina Tóthová, Petra Kajanová, Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Miroslava Krkavcová (GENvia s.r.o., Praha)
Zdokonalení prenatálního screeningu aneuploidií a preeklampsie v I.-III. trimestru využitím T1-QUAD testu. Milan Macek sr,** Radovan Vlk, *Martina Pešková, *Marek Turnovec,* Markéta Vlčková, *PavelTesner,*** Drahomíra Springer, ***Andrea Kestlerová, *Milan Macek jr. (* Ústav biologie a lékařské genetiky,** Gynekologicko- porodnická klinika 2. LF UK a FN Moto; *** Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN)
Novinky v diagnostice a léčbě diabetu. Martin Haluzík (3. interní klinika 1. LFUK a VFN)
Aktuální stav diagnostiky a léčby diabetu v těhotenství. Hana Krejčí (Gynekologicko- porodnická klinika 1. LF UK a VFN)
Péče o novorozence diabetických matek. Věra Kořínková (Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN)
Využití RT-CGMS technologie (real time continuous glucose monitoring system) v péči o novorozence diabetických matek.*K. Štechová, D. Bartášková, K. Chaloupek,**I. Špálova a **M. Černý (*Interní klinika ,**Novor. odd.gyn.por. kliniky, ***Gyn.-por. klinika FN v Motole)
Výsledky 3 let činnosti Fetálního centra ÚPMD. Jiří Vojtěch, Lubomír Hašlík, Ladislav Krofta, Lucia Haaková, Lucie Hympánová, Radovan Pock, Jaroslav Feyereisl (Ústav pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí)
Prenatální diagnostika častých aneuploidií v centru GENNET 2004 – 2014. Dagmar Smetanová, David Stejskal(GENNET s.r.o., Praha)
PPROM: etiopatogeneze v kostce. Marian Kacerovský, Ivana Musilová (PGK FN a LF Hradec Králové)
PPROM: je GBS hrozbou? Ivana Musilová, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)
PPROM: oxidativní stress a plodová voda Daniel Leško, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)
PPROM: je cervikovaginální tekutina to samé co plodová voda? Jaroslav Stráník, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)
PPROM: cervikální mikrobiom – klíč k infekčním komplikacím. Tomáš Bestvina, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)
PPROM: genitální mykoplazmata v cervikální tekutině. Martin Štěpán, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)
Variabilita klinického průběhu vícečetných těhotenství s monochoriální komponentou. Lubomír Hašlík, Jiří Vojtěch, Ladislav Krofta, Lucie Hympánová, Radoslav Pock, Lucia Haaková, Jaroslav Feyereisl. (Fetální centrum, Ústav pro péči o matku a dítě)
Transcervikální CVS – naše zkušenosti. Ivana Musilová, Marian Kacerovský (PGK FN a LF Hradec Králové)
Fetal brain disruption sequence. Marián Križko jr., *Daniel Peterský, **Edita Halásova, Marek Dráb, Peter Papcun, Vladimír Ferianec (II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UN a LFUK, *Dr. Magnet, s.r.o.,**Centrum lekárskej genetiky, UN Bratislava)