Přednášky z konference Fetální medicíny, Praha, 2016 (v pdf)

15. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Pátek 15. ledna 2016 Kongresový sál nemocnice Na Homolce, Praha 5

Garant konference: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Obsah přednášek je chráněn autorským právem (c). Jakékoliv použití informací, vyobrazení, grafů či tabulek z těchto prezentací bez souhlasu autora není dovoleno. Stejně tak není dovoleno jakkoliv obsah těchto prezentací pozměnovat. Porušení autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací.

PŘEDNÁŠKY V PLNÉM ZNĚNÍ
Pro zobrazení prezentace klikni na příslušnou přednášku (soubory v pdf –Adobe Reader)

Časná diagnostika strukturálních anomálií plodu – retrospektivní studie. Dagmar Smetanová (Gennet, s.r.o., Praha)
Menežment pacientiek s ťažkým defektom jazvy po cisárskom reze. Erik Dosedla, Pavel Calda (Gyn.-pôr. Klinika LF UPJŠ, 1. Súkromná nemocnica Košice-Šaca, a.s., Gyn.-por. Klinika 1. LF UK a VFN Praha)
Statistické metody v medicíně II. – p-hodnota. Martin Hynek (Gennet, s.r.o., Praha)
Jsou výsledky perinatální péče v ČR ve srovnání se zbytkem Evropy ve všech ohledech skutečně tak dobré? Petr Velebil (ÚPMD, Praha – Podolí)
Nebezpečná dvojčata. Jan E. Jirásek (ÚPMD, Praha – Podolí)
Fetální echokardiografie – končí vše fe(a)tálně? Viktor Tomek (Dětské kardiocentrum, FN Motol)
Gestační hypertenze, preeklampsie a intrauterinní růstová restrikce jsou asociované s mikroRNA dysregulovanými u kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění. (Cardiovascular and Cerebrovascular Disease Associated microRNAs Are Dysregulated in Placental Tissues Affected with Gestational Hypertension, Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction.) I. Hromadnikova, K. Kotlabova, L. Hympanova, L. Krofta (Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3. LF UK a Ústav pro péči o matku a dítě, Praha)
Časná růstová retardace plodu – kdy porodit? Early onset IUGR – when to deliver?”‎  Karel Maršál (Universita Lund, Švédsko)
Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Tereza Šmrhová-Kovacs (Gynpraxe,Tábor), Pavel Calda (Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN Praha)
Obezita, těhotenství a rizika pro plod. Ivana Špálová (Gyn.-por. Oddělení, FN Motol)
Gestační diabetes mellitus: zkušenosti s novým algoritmem screeningu, léčby a sledování. Hana Krejčí, Kateřina Anderlová, Patrik Šimjak (Gyn.-por. Klinika a 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha)
Ambulance gynekologa v době informačních technologií. David Dostal (Fetview)
Intrauterinný shunting fetálnych uropáthií. V. Ferianec1, P. Papcun1, F. Grochal2, M. Križko, ml.1, M. Gábor1, K. Holomáň1 (1II. gyn.- pôr. Klinika LFUK a UN Bratislava, 2FEMICARE, Martin)
Fetálna liečba CCAM. V. Ferianec1, M. Holáň2, M. Bártová1 (1II. gyn. – pôr. Klinika LFUK a UN Bratislava, 2PROCARE, Bratislava)
Současný stav screeningu Downova syndromu z pohledu velkých laboratoří. Jaroslav Loucký, Drahomíra Springer, David Čutka, David Stejskal (Imalab Zlín, ÚK BLD VFN Praha, Centrum lékařské genetiky České Budějovice, Gennet, s.r.o., Praha)
Může neinvazivní prenatální diagnostika zlepšit záchyt Downova syndromu v České populaci? Antonín Šípek Jr1,2, Vladimír Gregor2,3, Antonín Šípek2,3,4 (1Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, 2Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, 3Oddělení lékařské genetiky, Sanatorium Pronatal, 4Ústav obecné biologie a genetiky 3. LF UK, Praha)
Jsou rozdíly v kvalitě testů používaných k neinvazivnímu screeningu fetálních trizomií? Pavel Calda, Michaela Novotná, Olena Svyatkina, Anna Zdeňková (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)
Array CGH v prenatální diagnostice – statistika a zajímavé kazuistiky. Tomáš Nix, Miroslav Fišer, Jana Laštůvková, Anna Klímová, Monika Soukupová, Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Miroslava Krkavcová (GENvia, s.r.o., Praha, Gyn.-por. Klinika 1. LF UK a VFN Praha)
Prezentace kazuistik aneuploidií z našeho pracoviště. Ivona Marešová, Svatava Horáčková, Jana Vávrová, David Stejskal, (MGL, Gennet)
Fetální neurosonogram v I. trimestru gravidity – jaké jsou naše možnosti? Petr Polák, Jiří Hyjánek (U.S.G. POL s.r.o., Olomouc)
Praktická neuroanatomie v UZ a MR obraze Martin Kočí, Blanka Prosová, Martin Kynčl, (Klinika zobrazovacích metod FN v Motole)
Fetální MR mozku u poruch ventrální indukce. Blanka Prosová, Martin Kynčl, Jiří Vojtěch, Lubomír Hašlík (Klinika zobrazovacích metod FN Motol, ÚPMD, Praha – Podolí)
Pohled na diagnostiku orofaciálních rozštěpů v I. a II. trimestru. Martin Hynek (Gennet, s.r.o., Praha)
Ultrazvukové hodnotenie AP rozmeru fetálnych nadobličiek ako prediktora ředčasného pôrodu. M. Gábor, V. Ferianec, M. Križko, ml., P. Papcun, K. Holomáň (II. gyn. – pôr. Klinika LFUK a UN Bratislava)
PPROM: kdo je nejvíce ohrožen rozvojem časné novorozenecké sepse. Marian Kacerovský (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
PPROM: granzym A v plodové vodě. Tomáš Bestvina (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
PPROM: prostaglandin E2 v plodové vodě. Miroslav Gregor (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
PPROM: zkušenosti s amniocentézou u více než 500 pacientek. Ivana Musilová (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
PPROM: calreticulin v plodové vodě, nadějný marker intraamniální infekce. Jaroslav Stráník, Marian Kacerovský (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
PPROM: oxidativní stres a pupečníková krev. Daniel Leško (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
PPROM: prediktivní potenciál C-reaktivního proteinu v mateřské krvi. Martin Štěpán, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Intrauterinní léčba těžce anemického plodu Zdeněk Žižka, Dominika Indrová, Miroslav Břešťák, Kateřina Nekovářová, Lenka Vyvadilová, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny 1.LF UK a VFN Praha)