Aktuální informace

 

 


“Čechova ultrazvuková konference”
ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ  2019

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Nové doporučené postupy v ultrazvukové diagnostice

Prevence stížností a soudních sporů

Live přenos ultrazvukových

vyšetření

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akreditace: bude upřesněno, číslo akce: bude upřesněno, počet kreditů: 16. Akreditována je také u České asociace sester, číslo žádosti: bude upřesněno

Přihláška – klikni zde

V tomto roce se setkáme v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 12. -14. září 2019

Perinatologie – Gynekologie – Onkogynekologie 

Miroslav Břešťák – Hana Jičínská – Daniela Fischerová

Erik Dosedla – Jozef Záhumenský  (Slovensko)

Jiří Sonek a Karolina Adam (USA)

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG). Naší společnost a tuto konferenci přijedou osobně podpořit významní zahraniční hosté.  Budeme moci vyslechnout souhrnné referáty nejen vynikajících světových kapacit z oblasti ultrazvukové diagnostiky. Program konference bude rozdělen na část edukační a vědecko – výzkumnou.  Každý účastník by měl mít možnost načerpat co nejvíce nových poznatků, prodiskutovat osobně to, co ho nejvíce zajímá a dozvědět se o novinkách a směrech, kam náš obor směřuje. Konference by měla být přínosem pro každodenní ultrazvukovou praxi. 

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný, tak společenský program hodnotný a atraktivní.  Těšíme se na setkání.

Program- klikni zde

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

předseda České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


Předsedové výboru a revizní komise zvoleni

Na další 4 leté období byl předsedou České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP byl zvolen Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. (Všeobecná fakultní nemocnice 1.LF UK a VFN) a předsedkyní revizní komise prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. (Gennet s.r.o.)

Výbor společnosti

Prof. MUDr.  Pavel Calda, CSc. – předseda
Doc. MUDr. Daniela Fischerová, PhD. – místopředsedkyně
MUDr. Miroslav Břešťák – vědecký sekretář

Revizní komise

prim. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc. – předsedkyně
as. MUDr. Karel Hodík, CSc.
doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.


Výsledky voleb do výboru a revizní komise 2018

Zpráva volební komise o výsledcích voleb do výboru a revizní komise Společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP
 

Volební komise pracovala ve složení: MUDr. Tereza Šmrhová, předsedkyně, MUDr. Aleš Dlouhý, MUDr. Hana Belošovičová
 Volby proběhly jednokolovým elektronickým hlasováním systémem gReception (poskytnutého ČLS JEP) ve dnech 23.října až 1.listopadu 2018. Celkový počet oprávněných voličů byl 184. 
 

Výsledky voleb do výboru společnosti:
 1. Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.  86 % 2. Doc. MUDr. Daniela Fischerová, PhD. 66 % 3. MUDr. Miroslav Břešťák, PhD.  60 %
 Všichni zvolení členové souhlasí se svým zvolením do výboru společnosti.

 Výsledky voleb do revizní komise společnosti:
 1. MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.  24 % 2. MUDr. Karel Hodík, CSc., PhD.  22 % 3. Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.  17 %
 V tomto hlasování nejvíc hlasů obdržel MUDr. Miroslav Břešťák, PhD., (26%), ale pan kolega byl zvolen i do výboru společnosti, proto jej v revizní komisi nahradil čtvrtý v pořadí s nejvíce hlasy, kolega Michal Zikán.
 Zvoleni kolegové souhlasí se svým zvolením do revizní komise
 
 
Zprávu sepsala dne 7.11.2018 MUDr. Tereza Šmrhová, předsedkyně volební komise


Nabídka bezplatného členství pro mladé gynekology před atestací – Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ISUOG www.isuog.org

I letos nabízí Mezinárodní společnost pro Ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (ISUOG.org) na dobu dvou let bezplatné členství pro mladé gynekology v přípravě na atestaci (trainees) z ČR.
Součástí nabídky je bezplatný přístup k uzavřené sekci webu ISUOG (www.isuog.org), který obsahuje elektronický přístup k časopisu Ultrasound in obstetrics and gynecology (UOG), rozsáhlé edukační materiály, záznamy přednášek z konferencí a sleva na ISUOG pořádané akce.

Zájemci o členství, se mohou  přihlásit do 30.11.2018.

Vaši žádost zašlete na adresu info@csupg.cz (Česká společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví, www.csupg.cz )
 
prof. Pavel Calda

Fellow ISUOG


 

19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ,  Pátek 18. ledna 2019

Záštitu nad konferencí převzal  prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kongresový sál nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Program a přihláška, klikni zde

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK, číslo akreditace bude sděleno, ohodnocena počtem kreditů …..

Akce je akreditovaná u Česká konfederace porodních asistentek, číslo akce bude sděleno,  pasivní účast ohodnocena počtem kreditů 4.

 


Praktický ultrazvukový kurz, středa 12. prosince 2018, Apolinář, Praha  (kód 63415)

Program
1. Ultrazvukové známky časného intra a extrauterinního těhotenství
2. Diagnostika a postup u těhotenství neznámé lokalizace
3. Posouzení fyziologie a patologie plodového vejce
4. Diagnostika vícečetného těhotenství a zejména stanovení chorionicity
5. Biometrie plodu, datování těhotenství, proporcionalita růstu
6. Zobrazení jednotlivých částí plodu a jeho orgánů, rozpoznání příznaků onemocnění plodu, vývojových poruch a malformací v období 18. až 22. týdne těhotenství
7. Posouzení lokalizace a dynamiky uložení placenty, posouzení struktury placenty jako příčiny krvácení (abrupce, placenta praevia)
8. Posouzení množství plodové vody v průběhu celého těhotenství
9. Provedení cervikometrie
10. Posouzení dělohy v puerperiu, vyloučení reziduí

Přihlášky klikni zde

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16