Aktuální informace

“Čechova ultrazvuková konference”
ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ  2019

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Správné postupy v ultrazvukové diagnostice

Včasná diagnostika a prevence preeklampsie

Diagnostika a management vrozených vad plodu

Jak se dotkl Covid-19 naší odbornosti

Nácvik prenatálního vyšetření srdce plodu

Live přenos ultrazvukových vyšetření

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akreditace: bude upřesněno, číslo akce: bude upřesněno, počet kreditů: 16. Akreditována je také u České asociace sester, číslo žádosti: bude upřesněno

Přihláška – klikni zde

V tomto roce se setkáme v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 10. -12. září 2020

Perinatologie – Gynekologie – Onkogynekologie 

Miroslav Břešťák – Hana Jičínská – Daniela Fischerová – Marian Kacerovský – Dagmar Smetanová -Ivana Kacerovská – Musilová, Filip Frühauf – Pavel Vlašín – Martin Hynek – Zdeněk Žižka – Stanislava Bašatová – Monika Frydrychová – Šárka Slabá – Pavel Calda

František Grochal – Erik Dosedla – Jozef Záhumenský  (Slovensko)

Jiří Sonek  (USA)

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG). I ve složité době COVID-19 naší společnost a tuto konferenci přijedou osobně podpořit významní zahraniční hosté.  Budeme moci vyslechnout souhrnné referáty nejen vynikajících světových kapacit z oblasti ultrazvukové diagnostiky. Program konference bude rozdělen na část edukační a vědecko – výzkumnou.  Každý účastník by měl mít možnost načerpat co nejvíce nových poznatků, prodiskutovat osobně to, co ho nejvíce zajímá a dozvědět se o novinkách a směrech, kam náš obor směřuje. Konference by měla být přínosem pro každodenní ultrazvukovou praxi. 

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný, tak společenský program hodnotný a atraktivní.  Těšíme se na setkání.

Program- klikni zde

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

předseda České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


Webinář online je zdarma  pro registrované.

 


Dovolujeme si Vás pozvat na webinář:  

Téma:                   TĚHOTENSTVI A INFEKCE COVID-19

Termín:                17. dubna 2020  od 16:00 do 17:00 hodin

Adresa:                 www.gynpor.online

Seminář je pro přihlášené lékaře zdarma.

Úvodní slovo

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti JEP

Současný stav – epidemiologie, prevence, diagnostika a terapie.

prof. MUDr. Ladislav Machala, CSc., Infekcní klinika Na Bulovce, Praha

Jak interpretovat čísla a statistiky kolem COVID-19 infekce.

MUDr. Martin Hynek, Gennet Praha

Co zatím víme o COVID-19 infekci ve vztahu k těhotenství.

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., Centrum fetální medicíny, VFN a 1. LF UK Praha

Registrovat se můžete hned a stejně tak pro připojení k přímému přenosu zadejte následující internetovou adresu: www.gynpor.online

Během vysílání můžete zasílat dotazy přednášejícím.

 

Pořadatel a odborný garant: CSUPG CLS JEP

 

Partnerem webináře je firma: Roche Diagnostics.cz


Konference ISUOG 2020 bude celá online v novém termínu

www.isuog.org

 


ISUOG Prozatímní pokyny pro novou 2019 infekci koronaviry během těhotenství a šestinedělí: informace pro zdravotnické pracovníky.

ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals

Poon, LC et al. doi: 10.1002/uog.22013

Celé znění překladu je hotovo a čekáme na oficiální publikaci na stránkách ISUOG. Zatím zde jen “Klíčové body”:

Z anglického originálu přeložili Prof. MUDr. Pavel Calda, MUDr. Patrik Šimják, MUDr. Tomáš Fučík a MUDr. Kristýna Keprtová
Překlad zrevidoval MUDr. Martin Hynek

Klíčové body k úvaze

 1. Těhotné ženy s potvrzenou infekcí COVID-19 by měly být léčeny v určených terciárních centrech (nemocnicích) a měly by být informovány o možném riziku nepříznivého průběhu těhotenství.
 2. Pro bezpečný průběh porodu a novorozeneckou péči by měly být zřízeny izolační podtlakové místnosti.
 3. Během epidemie COVID-19 bychom se měli všech těhotných, kterým poskytujeme rutinní péči, ptát na anamnestické údaje týkající se nedávného cestování, zaměstnání, kontaktů a shromažďování (tj. Travel, Ocupation, Contact and Cluster – TOCC) a případné klinické projevy.
 4. Do vyšetření těhotných žen s podezřením, pravděpodobnou nebo potvrzenou infekcí COVID-19 by mělo být zahrnuto CT zobrazení hrudníku.
 5. Podezřelé/pravděpodobné případy by měly být řešeny v izolaci a potvrzené případy by měly být řešeny v izolační podtlakové místnosti. Žena s potvrzenou infekcí, která je kriticky nemocná, by měla být přijata do podtlakové izolační místnosti na JIP.
 6. Antenatální vyšetření a porod těhotných žen infikovaných COVID-19 by měly být prováděny v izolační podtlakové místnosti. Pohyb lidí v této místnosti by měl být omezen, pokud je obsazen infikovaným pacientem.
 7. Veškerý zdravotnický personál podílející se na léčbě nakažených žen by měl podle být opatřen osobními ochrannými pomůckami.
 8. Léčbu těhotných žen infikovaných COVID-19 by měl provádět multidisciplinární tým (porodníci, fetomaternální specialisté, intenzivisté, anesteziologové, porodní asistentky, virologové, mikrobiologové, neonatologové, specialisté na infekční choroby).
 9. Načasování a způsob porodu by měly být individualizovány v závislosti na klinickém stavu pacienta, gestačním stáří a stavu plodu.
 10. Podání svodné a celkové anestézie lze zvážit v závislosti na klinickém stavu pacienta a dle uvážení anesteziologa.
 11. V současné době se zdá, že neexistuje žádný důkaz vertikálního přenosu z matky na dítě u žen, u nichž se v pozdním těhotenství vyvinula infekce COVID-19. Ale množství informací je omezené.
 12. V současné době není dostatek důkazů o bezpečnosti kojení a o potřebě oddělení matky od dítěte. Pokud je matka vážně nebo kriticky nemocná, nejlepší možností je separace se snahou o odstříkání mateřského mléka za účelem zachování produkce mléka. Pokud je pacientka asymptomatická nebo s mírným průběhem onemocnění, můžeme v koordinaci s poskytovateli zdravotní péče zvážit kojení a rooming-in.
 13. Zdravotničtí pracovníci pečující o těhotné a ti, kteří provádějí porodnické ultrazvukové vyšetření, by měli být školeni a adekvátně vybaveni respirátory a/nebo osobními ochrannými pomůckami.
 14. Po ultrazvukovém vyšetření těhotné s podezřením, pravděpodobnou nebo potvrzenou infekcí COVID-19 by měly být povrchy sond vyčištěny a dezinfikovány podle specifikací výrobce, přičemž je třeba vzít v úvahu doporučený čas působení dezinfekčních prostředků na sondy a další povrchy.

Koronavirová infekce a těhotenství (COVID-19).

Stanovisko České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP vydává toto stanovisko v souvislosti s vyjádřeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalšími nadnárodními autoritami ohledně obav týkajících se infekce virem COVID-19. Zdá se, že dopad letošní koronarovirové infekce COVID-19 na těhotné ženy bude méně závažný než v minulých letech H1N1 chřipky typu A, SARS-CoV či MERS-CoV. Z dosud publikovaných informací se nepodařilo prokázat přenos infekce z matky na plod. Také se zdá, že nehrozí žádné riziko vertikálního přenosu kojením. Toto stanovisko nenahrazuje doporučení a stanoviska vydaná státními orgány, jako je Ministerstvo zdravotnictví a další, a týká se výhradně konzultování těhotných. fulltext klikni zde


Zdroje informací o Coronavir (SARS-CoV-2) a těhotenství

Česky

Státní zdravotní ústav informační portál

Ministerstvo zdravotnictví oficiální informační portál o COVID-19

Uzavřená skupina pro lékaře

Anglicky

Pregnancy & the COVID19 Pandemic

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology – COVID 19 resources

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16