Aktuální informace


Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika

Česká společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP vydává toto oficiální stanovisko v souvislosti s vyjádřeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalšími nadnárodními autoritami ohledně obav týkajících se infekce virem Zika.

Celý text byl opublikován v časopise Aktuální gynekologie a porodnictví ISSN 1803-9588

ve formátu pdf ke stažení zde

 


Tradiční “Čechova konference”
ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ  2016

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akreditována je také u České asociace sester.

Program klikni zde

Přihlášky a informace klikni zde

V tomto roce se setkáme opět v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 15. -17. září 2016              

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG). Naší společnost a tuto konferenci přijedou osobně podpořit významní zahraniční hosté.  Budeme moci vyslechnout souhrnné referáty nejen vynikajících světových kapacit z oblasti ultrazvukové diagnostiky. Program konference bude rozdělen na část edukační a vědecko – výzkumnou.  Každý účastník by měl mít možnost načerpat co nejvíce nových poznatků, prodiskutovat osobně to, co ho nejvíce zajímá a dozvědět se o novinkách a směrech, kam náš obor směřuje. Konference by měla být přínosem pro každodenní ultrazvukovou praxi. Součástí konference bude tradičně kurz k získání certifikace CSUPG, který akceptují i české zdravotní pojišťovny.

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný, tak společenský program hodnotný a atraktivní.  Těšíme se na setkání.

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

předseda České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16