Aktuální informace

“Čechova ultrazvuková konference”
ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ  2021

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Správné postupy v ultrazvukové diagnostice

Včasná diagnostika a prevence preeklampsie

Diagnostika a management vrozených vad plodu

Jak se dotkl Covid-19 naší odbornosti

Nácvik prenatálního vyšetření srdce plodu

Live přenos ultrazvukových vyšetření

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akreditace: bude upřesněno, číslo akce: bude upřesněno, počet kreditů: 16. Akreditována je také u České asociace sester, číslo žádosti: bude upřesněno

Přihláška – klikni zde

V tomto roce se setkáme v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 16. -18. září 2021

Perinatologie – Gynekologie – Onkogynekologie 

Miroslav Břešťák – Hana Jičínská – Daniela Fischerová – Marian Kacerovský – Dagmar Smetanová -Ivana Kacerovská – Musilová, Filip Frühauf – Pavel Vlašín – Martin Hynek – Zdeněk Žižka – Stanislava Bašatová – Monika Frydrychová – Šárka Slabá – Pavel Calda

František Grochal – Erik Dosedla – Jozef Záhumenský  (Slovensko)

Jiří Sonek  (USA)

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG). I ve složité době COVID-19 naší společnost a tuto konferenci přijedou osobně podpořit významní zahraniční hosté.  Budeme moci vyslechnout souhrnné referáty nejen vynikajících světových kapacit z oblasti ultrazvukové diagnostiky. Program konference bude rozdělen na část edukační a vědecko – výzkumnou.  Každý účastník by měl mít možnost načerpat co nejvíce nových poznatků, prodiskutovat osobně to, co ho nejvíce zajímá a dozvědět se o novinkách a směrech, kam náš obor směřuje. Konference by měla být přínosem pro každodenní ultrazvukovou praxi. 

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný, tak společenský program hodnotný a atraktivní.  Těšíme se na setkání.

Program- klikni zde

 


POZOR – RUŠÍ SE letošní ročník KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY 2021 vzhledem k přetrvávajícím omezujícím vládním opatřením. 

Organizační výbor se rozhodl nepřevádět konferenci na online formát, protože většina účastníků si to nepřeje. Sejdeme se osobně, až to bude možné. 

Organizátoři se spojí jednotlivě se všemi přihlášenými emailem s detailními instrukcemi. 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16