Aktuální informace

20. konference fetální medicíny, Homolka, 2020

 

 

20. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ,  Pátek 17. ledna 2020

Záštitu nad konferencí převezme  prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kongresový sál nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

Program a přihláška, klikni zde

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK, číslo akreditace bude sděleno, ohodnocena počtem kreditů …..

 

 

 


 

 

Dvoudenní praktický kurz  “Ultrazvuk v porodnictví”  
Prof. Kypros Nicolaides,  Prof. Pavel Calda,  MUDr. Miroslav Břešťák,  MUDr. Viktor Tomek,  MUDr. Hana Belošovičová

Symbolická cena pro lékaře v přípravě na atestaci.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK  číslo akreditace…., číslo akce … ohodnocena počtem kreditů …

Pátek, 13. prosince 2019   – 12:00 – 15:30 Nácvik praktického ultrazvukového vyšetřování (max. 6 účastníků ve skupině): Screening v I. a II. trimestru, vyšetření srdce plodu, dopplerovské vyšetření.

Sobota, 14. prosince 2019 – 8:30 – 17:00  Teoretická výuka a praktické ukázky.

Přihlášky a program klikni zde

 


Nabídka bezplatného členství pro mladé gynekology před atestací – Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ISUOG www.isuog.org

I letos  v roce 2019 nabízí Mezinárodní společnost pro Ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (ISUOG.org) na dobu dvou let bezplatné členství pro mladé gynekology v přípravě na atestaci (trainees) z ČR.
Součástí nabídky je bezplatný přístup k uzavřené sekci webu ISUOG (www.isuog.org), který obsahuje elektronický přístup k časopisu Ultrasound in obstetrics and gynecology (UOG), rozsáhlé edukační materiály, záznamy přednášek z konferencí a sleva na ISUOG pořádané akce.

Zájemci o členství, se mohou  přihlásit do 30.10.2019.

Vaši žádost zašlete na adresu info@csupg.cz (Česká společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví, www.csupg.cz )
 
prof. Pavel Calda

Fellow ISUOG


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16